Vi på Fruängens bilskola hjälper dig hela vägen till ditt körkort för moped klass I och klass II. Mopeder delas in i två klasser: moped klass I (kallas även ibland EU-moped) som kräver ett körkort och moped klass II som kräver ett förarbevis. Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II. Kurser för mopedutbildning hålls två helgdagar mellan kl. 11.00-16.00 och vi bjuder på lunch.

Vi har den utrustning som krävs, dvs. moped, kläder, och com-radio vid körlektionerna.

Utbildningstid:  Hela året, men körträning endast under den is och snöfria årstiden.

Körkort AM (moped klass I)

Första steget när du ska ta körkort för moped är att du ansöker om körkortstillstånd vilket du gör på www.korkortsportalen.se. Del lärarledda kursen för mopedutbildning genomförs sedan på två dagar. Det som är inkluderat i kursen är teoribok för mopedutbildning, datatid, körlektion samt lunch. Vi hjälper dig hela vägen till ditt mopedkörkort.

OBS! Anmälan måste göras av myndig person, och KÖRKORTSTILLSTÅND bör anskaffas från transportstyrelsen innan kursstart.

För att få köra moped klass 1, dvs. EU-moped krävs:

 • Körkortskrav AM
 • Körkortstillstånd krävs
 • Minst 4 timmars körutbildning med krav på godkänd körning enligt transportstyrelsens kursplans mål
 • Minst 4 timmars körutbildning.
 • Övningskörning tidigast från 14 år och 9 månader
 • Privat övningskörning är inte tillåten
 • Minst 8 timmars teoriutbildning
 • Kunskapsprovet hos Trafikverket. Provet består av 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. 52 av de 65 frågorna ska vara rätt. Provtiden är 50 minuter och åldersgränsen för att få göra kunskapsprovet är 15 år
 • Du ska styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling)
 • Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader för att få göra provet
 • Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket i deras fotomaskiner
 • Mopeden får köras i max 45 km/h
 • Am körkort ger dig rätt att köra moped klass I och II, traktor och vissa typer av motorredskap

Boka via online och spara 700 kr

Moped kurs klass I AM (mopedbokpaket, 20 distanstester , körlektioner, inkl. lunch)

Online pris: 4 700 kr(ord. 5,400 kr)

Uppkörningsavgift moped klass 1 pris: 390 kr

I vår klass I AM  utbildning ingår all övningskörning.

Betalningen ska ske till Fruängens bilskola senast veckan innan kursstart. Ni kan sätta in pengar på Bankgiro 291-6419, ange namn och personnummer. Så fort betalningen är gjord skickar vi ett sms så ni kan hämta ut material, i form av ett bokpaket. Om du bokar din plats några dagar innan kursstart kan du betala till oss direkt i Bilskolan SENAST fredagen dagen innan  kl. 17.00. (Kort eller kontant). Det går ej att betala på plats lördagen under själva kurstillfället. Om det ej är betalt innan förfallodatumet flyttas er bokning till nästa kurstillfälle.  Kurspaketet är giltigt ett år från och med inköpsdatum.

Obs! Återbetalning av kursavgiften när kursen har påbörjats är ej möjligt.