Risk 1

Riskutbildning del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Mopedutbildning

Utbildningen är minst 12 timmar lång. Av dessa är åtta timmar en teoretisk kurs. Resterande är praktisk träning, där övningskörning i trafik ingår. Den teoretiska delen hålls en helg och den praktiska bokas efter kursen. Det kan totalt bli mer än 12 utbildningstimmar, beroende på hur eleven klarar de teoretiska och praktiska målen.

Handledare

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Både handledare och elev måste gå kursen. Introduktionsutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om godkännande som handledare.