Vi på Fruängens bilskola hjälper dig hela vägen till ditt körkort för moped klass I och klass II. Mopeder delas in i två klasser: moped klass I (kallas även ibland EU-moped) som kräver ett körkort och moped klass II som kräver ett förarbevis. Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II. Kurser för mopedutbildning hålls två helgdagar mellan kl. 11.00-16.00 och vi bjuder på lunch!

Förarbevis – Moped klass II

För elever som ska ta förarbevis för moped klass 2 behövs inget körkortstillstånd eftersom det inte är en körkortsbehörighet. När du sedan genomgått vår kurs för att ta mopedkörkort behöver du göra ett teoretiskt prov. De områden som tas upp under utbildningen är kunskap om mopeden, trafikregler, farliga situationer i trafiken och vad vi människor kan och inte kan.

För att få köra Moped klass 2 krävs:

 • Förarbevis
 • Att du fyllt 15 år
 • Privat övningskörning är inte tillåten
 • Minst 8 timmar teoriutbildning hos en behörig utbildare
 • Mopeden får köras i max 25 km/h och ha en motoreffekt på max 1 kilowatt.
 • Mopeden får köras på cykelbanor
 • Mopeden ska vara trafikförsäkrad
 • Föraren ska använda hjälm
 • Traktorkort och körkort oavsett behörighet ger dig rätt att köra moped klass 2
 • Kunskapsprovet efter teoriutbildning. Provet består av 35 frågor och du måste ha 28 rätt av frågorna för att provet ska bli godkänt. Du har två timmar för att klara provet. Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet
 • Vi rapporter vi till Transportstyrelsen när du klarat kunskapsprovet. Efter godkänt kunskapsprov skickar Transportstyrelsen dig ett inbetalningskort och en ansökningsblankett för förarbevis till dig. När ansökan, fotografi och betalning har kommit in till Transportstyrelsen tillverkas förarbeviset som sen skickas till dig
 • Foto till förarbeviset bör du ta hos en fotograf som tar foton för ID-handlingar så bilden uppfyller de krav som ställs
 • Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig identitetshandling med dig vid färd. Du har två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis. Efter två månader krävs att förarbeviset är med vid färd.
 • Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdande datumet blir förarbeviset ogiltigt och du måste då ta om det.
 • Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du få en varning och eller få ditt förarbevis återkallat

 

Moped kurs klass 2 på distans via Zoom (8 timmar teori distanskurs uppdelad på två dagar, moped bokpaket, onlinetester)

Kursavgiften för Klass 2 : 2290:- 

Examinationsavgift moped klass 2 pris: 390 kr

Läs gärna våra villkor innan du bokar!

 

Villkoren

Bokning utförs av föräldrarna eller vårdnadshavarna, inte minderåriga. Obs! Glöm ej att skriva elevens namn vid bokning.

Betalning av kursavgiften görs i samband med bokningen via Klarna.  Kursen är giltig ett år från kursdatum och går att avboka senast  48 timmar innan kursstart.

När avbokningstiden har passerat är återbetalning eller ombokning av kursen ej möjlig. Vi debiterar kursens fulla pris vid frånvaro.

Vid frånvaro pga. sjukdom kräver vi ett läkarintyg för att häva köpet eller omboka kursen.

Det går ej att betala på plats lördagen under själva kurstillfället.